Byggprocessen

Byggprocessen

Byggplatsen. Vägen i (byggprocessen) känns oändligt lång från bygglov till avslut.

Byggprocessen känns oändligt lång från bygglov till avslut och inflyttning.

Vägen från själva ansökan om bygglov till det att man får flytta in i sitt drömhus känns så oändligt lång. Det är många steg i byggprocessen. Vi är bara i första steget i processen och där har vi stampat sedan i våras (2015.)  Så man kan ana att det här kommer att ta väldigt lång tid. Det hade kanske varit enklare att välja ett hus från en husfabrikant, men vi har valt att vara vår egen byggherre, tagit hjälp med ritningen från vår goda vän  Anne-Marie som är byggnadsingenjör, så att vi får det hus vi drömmer om.
Ett hus byggt med miljövänliga, sunda material som man mår bra av att vistas i. Ekologiskt tänk hela vägen.

Projektet blir en riktig utmaning! Vi kommer lära oss massor på vägen.
Byggprocessen kan sammanfattas i följande steg

Bygglov

 • Ritningar tas fram. Det som behövs är nybyggnadskarta, planer, sektion och fasader.
 • Lämna in bygglovsansökan till Kommunen. Där ska ritningar bifogas och uppgift om vem som är kontrollansvarig anges. Kontrollansvarig måste vara certifierad  enligt Plan- och Bygglagen (PBL) 2010:900
  Kommunen har sedan en handläggningstid om 10 veckor (om de tycker att de inlämnade handlingarna är korrekta.)

Startbesked

Handlingar som krävs innan startbesked:

 • Tekniskbeskrivning
 • Arbetsmiljöplan Bas-P
 • Konstruktionsritningar
 • Fukt- och säkerhetsbeskrivning
 • Energiberäkning
 • Färdigställandeskydd
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Geoteknisk utredning
 • Kontrollplan (tas fram av kontrollansvarig)
  Kommunen kallar till tekniskt samråd – ett möte där byggherren (vi själva genom den kontrollansvarige) redovisar för kommunen hur vi tänkt bygga för att fullfölja gällande byggnormer.

Produktion

Sätt i gång och bygg!

 • Etablering, startmöte och byggnation
 • BAS-U (Arbetsmiljöplan som måste vara tillgänglig på byggarbetsplatsen)
 • Kvalitets- och miljöplaner
 • Byggmöten, besiktningar och ekonomiuppföljning
 • Byggplatsbesök av den kontrollansvariga som dokumenterar dessa.
  Kommunens byggnadsinspektör gör arbetsplatsbesök under bygget.

Avslut

Slutbesiktning

 • Där godkänns entreprenaden
 • Åtgärder av eventuella anmärkningar och efterbesiktning
 • En DU-pärm (drift- och underhållsinstruktionspärm) tas fram.

Egenkontroll

 • Entreprenörer sammanställer sina egenkontroller (Ex. entreprenören styrker att tätskikten i badrum/våtutrymmen uppfyller de krav som ställts) och redovisar dessa till kontrollansvarig. Denne verifierar sedan i sin tur att kontrollplanen uppfyllts.
  Kommunen kallar till slutsamråd (möte som avser att fastställa att villkor ställda i startbesked har uppfyllts) och vi (byggherren) ansöker om slutbesked (den officiella beslutet från byggnadsnämnden att byggnaden får börja användas)

Klart för inflyttning. Hurra!

 

 

You Might Also Like...

1 Comment

 • Reply
  Kalle
  2015-09-14 at 16:12

  Mm, de är så här smidigt det borde funka. ja ser fram imot ett inlegg om hur de igentligen gick till 😉

Leave a Reply

Enjoy this blog? Please spread the word :)