Bilddagbok Markarbeten och yttre VA

Markarbeten och yttre VA fortsätter.

Det har varit lite tyst på bloggen på sistone. Men vi har inte legat på latsidan på bygget  Vi har jobbat med dränering och dragning av dagvattenrör runt förråd/verkstad. Makadam 8-16 har lagts på dränerings- och dagvattenrören och hela ytan är nu avjämnad med makadam 16-32.  Makadam är en krossad stenprodukt som är siktad två gånger för att få en min- och en maxstorlek. På detta sätt blir den dränerande och kapillärbrytande.

Vi är också klara med stenspräckningen så att tillluftsventilationens 2 rör, som vardera är 200 mm i diameter, nu får plats att dras ner längs bergskanten.  

Arbetet med rörgraven som ska gå upp till huset fortsätter. Sakta men säkert kommer allt på plats. 

Dräneringsrör utlagda runt förråd/verkstad

 

Makadam 8-16 utlagt  ovanpå dräneringen och dagvattenrör.

Ventilationen kommer gå bitvis under jord från villan nerför bergskanten.

byggblogg, ekohus, drömhus

Förrådets dräneringsrör och dagvattenrör är dragna till en dagvattenbrunn. Vattnet rinner sedan vidare ut i en stenkista.

Ekohus, byggblogg, drömhus

Alla markrör dragna under förråd/verkstad samt ytan avvägt och klart. 

 Sett från ovan.

Ekohus, byggblogg,

Vi har grävt ur rörgraven som går upp mot huset. Till höger i bild kommer avloppsrör och dagvattenrör som ska dras upp till villan. Även elrör, vatterör och rör för fiber dras.

byggblogg, ekohus, drömhus

Två spolbrunnar – en för dagvatten och en för avloppet. 

Rörgraven med spolbrunnar, avloppsrör, dagvattenrör, rör till stenkistan, vattenrör, fiber, elrör till villa, förråd och utebelysning. Här använde vi stenmjöl 0 -8 runt rören. 

byggblogg, ekhusblogg, drömhus

Dagvattenrör och rör till stenkistan anslutna till dagvattenbrunn.

Rörgraven toppat med ett lager bergkross 0-32 som är bra att packa och köra på. 

 

You Might Also Like...

No Comments

    Leave a Reply

    Enjoy this blog? Please spread the word :)