Fakta

Villa Solslottet

Ett sunt, hållbart hus med ekologisk inriktning byggs i Kolartorp, Haninge. Huset byggs med 50 cm tjocka Porotherm tegelmurblock, puts/lerklining på in- och utsidan. U-värde på Porothermblocken = 0,17. En skorstensstock kommer att löpa från pannrum genom hela huset. En tegelvägg är tänkt att gå tvärs igenom hela huset. Tegelväggen går upp till loftets golvbjälklag som sedan övergår i trävägg, där öppningsbara återanvända englasfönster kommer att sitta som ljusinsläpp inomhus. Pulpettak och två plan mot norr.
Husets tak kommer att förses med solceller och som beräknas kunna producera 12- 15.000 kWh / år. Takets yta som delvis skuggas av skorstenen, kommer att förses med solfångare kopplat till ackumulatortank. Till ackumulatortanken kommer även en ved eller pelletspanna anslutas. Huset byggs på berggrund med en mindre källare som kommer inrymma pannrum.

Ventilation

Huset kommer att ha naturlig ventilation. Ventilationslösningen är ett ”förstärkt självdrag” med behovsstyrd frånluft. Trots att det inte finns återvinning på frånluften, så ligger villans beräknade energianvändning på 67 kWh/m2 * år, vilket är 26% UNDER av BBR’s krav (som är 90 kWh/ m2 *år). Husets tilluft går via nergrävda ventilationskanaler för att spara uppvärmningsenergi.

Läs mer om ventilationen här.

Energiberäkning

Byggnaden är enligt energiberäkningen godkänd enligt BBR. Specifik energianvändning för Villa Solslottet är beräknat till 67 kWh/m2 * år. Det är 26% lägre än BBR:s krav (som är 90 kWh/m2 * år.)

Ritningar Villa Solslottet

Villa Solslottet har en våning med loft och med en bruttoarea om 227 kvadratmeter varav, 173 kvadratmeter utgör byggnadsarea. Samt ett garage om 50 kvadrat.

Ritningar hittar du här.