Bilddagbok Markarbeten och yttre VA

När man inser att man måste ändra förråd/verkstads placering

Blir det trubbel nu?

Nu är alla markrör vid förråd/verkstaden på plats – förutom dräneringen som ska ligga runt den. Ett tunt lager med dränerande stenkross 16-32 ligger nu överst. Allt är ordentligt markvibbrat. Gubben har slitit som ett djur och jobbat mot klockan eftersom det ska bli både snö och kallt framöver. Och det är viktigt att vibbra allt ordentligt nu innan det blir  tjäle. 

Men den naturliga skrevan blir ett bra ställe där man kan dra rör för dagvatten. Här kommer även de nedgrävda ventilationskanalerna att gå.   Vi gör garagets vänstra sida till souterräng samt skjuter hela byggnaden norrut ett par tre meter. Då blir det riktigt bra. Längst ner ser ni röret för dagvatten sticka upp. 

Det har uppstått ett litet problem. När vi sprängde/spräckte berg, så rasade det ner mer av berget än vi hade räknat med. Berget var poröst. Vilket har medfört att det blivit en brant bergskant på över 3 meter längs det tilltänkta garagets vänstra sida. Det kan ju bli onödigt spännande att balansera på den smala kanten ovanför, där Villa Solslottet är tänkt att ligga eftersom det är närmare fritt fall än rutschkana om man skulle kliva fel! 
Lösningen är att fylla upp massor mot förråd/verkstadens vänstra sida (som ett souterränghus) och att skjuta det norrut ett par – tre meter. Den här lösningen blir mycket bättre då vi hittade en bättre plats för stenkistan, som kommer ligga på framsidan av . Där den var inritad förut var det berg och tät morän.  I skrevan vid bergskanten kommer även de nedgrävda ventilationskanalerna för att spara uppvärmningsenergi att gå. Dessutom en del tomrör (el)  som är bra att dra ifall behov uppstår senare. 

Nuvarande nybyggnadskarta med byggnaderna inritade. Egentligen blir det bättre om man skippar stödmuren och fyller mot förråd/verkstaden , som flyttas bakåt/norrut ett par tre meter. 

Det bästa vore att fylla upp massor mot förråd/verkstadens vänstra sida. Då slipper man fritt fall från husets trappa om man skulle kliva snett! 

Bygglovsritningen för förråd/verkstad

Uppdatering: De nya ritningarna hittar du HÄR
 

Kontakt med kontrollansvarige och kommunen.

Så måste vi söka om nytt bygglov nu?  Benjamin, vår kontrollansvariga sa att det är bäst vi tar upp frågan med vår handläggare på kommunen. Det är egentligen inte så stor förändring. Läget är detsamma, förråd/verkstaden ska bara skjutas bakåt/norrut något. Det kan vara så (beroende på om de anser att ändringen är betydande eller inte) att det räcker med att vi lämnar in en ändrad ritning till slutsamrådet. 

Vi ska nu skissa in det nya läget på nybyggnadskartan och kontakta kommunen.  Får vi ett ok därifrån är det dags för utstakning/utsättning av förråd/verkstaden. 🙂  

You Might Also Like...

1 Comment

  • Reply
    David
    2017-01-04 at 13:49

    Ja, ibland blir det ju inte alltid vad man tänkt sig. Bra lösning dock, och hoppas kommunen är med på noterna! I våra diskussioner så har de varit relativt flexibla men man får ju se när det blir skarpt läge.

Leave a Reply

Enjoy this blog? Please spread the word :)