Inspiration Ritningar, arbetsbeskrivningar

Byggnadsritningar från 1700 – 1978

Stockholms stadsarkiv – en guldgruva

Visste ni att det finns byggnadsritningar  sparade ända från början av 1700 talet fram till idag i Stockholm? Det är unikt. Så pass unikt att arkivet för byggnadsritningar blivit klassat som ett världsminnesarv!

Världsminnesprogrammet.

Världsminnesprogrammet.

Genom alla dessa ritningar  kan man följa stadsutvecklingen under 400 år.
Det är ju rätt coolt tycker jag.  Till Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, lämnades ansökan om bygglov.Precis som idag ansökte man om lov för att bygga nytt, bygga om befintliga hus eller riva byggnader. De äldre byggloven är skannade. Du kan söka, hämta och använda bygglovsritningar från tidigt 1700-tal till 1874. Här
Stadsarkivet har även senare byggnadsritningar i original från 1874 fram till 1978 som man kan beställa kopior av.  Eller varför inte läsa boken?

Stockholm ett världsminne

Stockholm ett världsminne

Jag gillar verkligen byggnadsritningar och kartor. Och speciellt dessa äldre ritningar som ritades och dessutom i färg. De är så himla dekorativa!  Varför inte rama in och ha på väggen hemma?

Äldre bygglovsritning från Stocholms stadsarkiv

Äldre bygglovsritning från Stocholms stadsarkiv

 

 

 

You Might Also Like...

No Comments

    Leave a Reply

    Enjoy this blog? Please spread the word :)