ekohus, ekohusbloggen
Bilddagbok Markarbeten och yttre VA

Att avtäcka berg

Gräv, gräv, gräv…

Arbetet med rörgraven fortsätter. Vi har inte kunnat hålla på så mycket som vi velat med markarbetena på sistone. Gubben har haft fullt upp på jobbet, så det blir att jobba med ekohusprojektet på fritiden. Tanken var att försöka ta ett par dagar ledigt från ordinarie arbete varje vecka för att hålla på med bygget. Det har inte riktigt blivit så, bara nästan. Tur att kvällarna är ljusa och långa! Vi har grävt, täckt av berg och spräckt sten. Där vi nu gräver för rörgrav blir liksom en platå där förråd/verkstad kommer att stå.

ekohusprojekt

Att täcka av berget får man göra i flera steg, gräva med maskin, gräva för hand med fyllhacka och sedan blåsa av med kompressor. Det blir en del sprängning utefter berget för att få plats med garage/förråd. Man ser resterna av den gamla trappen.

Och så lite maskinunderhåll…. såklart

Tomten är ganska brant där vi håller på att jobba just nu, så det tar tid att flytta runt sten, och jord. Det sliter duktigt på grävmaskinen. Så idag har det blivit en del tid i verkstaden med att svarva en ny sprint till grävmaskinens “plog”. Av någon anledning var sprinten onödigt kort.

Domkraft

Plogen på grävmaskinen

20160518 plogen1

Sprinten

En ståfika i solen är ju aldrig fel.

En ståfika i solen är ju aldrig fel.

Svarven med sprint

Svarven med sprint

You Might Also Like...

No Comments

    Leave a Reply

    Enjoy this blog? Please spread the word :)