Markarbeten och yttre VA

Att lägga ut 24 ton stenkross – för hand

Vi går äntligen mot ljusare tider!

Nu är dagarna som allra kortast och man hinner inte så mycket på den lilla tid det är ljust ute. Gubben har jobbat som en iller under dagen och hunnit lagt ut 6 ton 08-stenkross – för hand. Det är mycket handjobb att bädda in avloppsrör, el och vattenrör när det är svårt att komma åt med grävmaskinen. Hittills har det gått åt 4 lass á 6 ton – totalt 24 ton kross sammanlagt. Handjobb alltihop.

Det var en mycket ledbruten gubbe som kom hem idag, men efter en timme i bastun så ser han rätt pigg ut igen. 

Dagvattenrör till stenkista. Avloppsrör och vattenledning ligger djupare ner under  i rörgraven.

Det är verkligen bra att dokumentera hur rören ligger med bilder under byggets gång.

Här läggs rör för elledningen till garaget.

Här bäddas rören in med stenkross för att vi sedan kan återfylla.

You Might Also Like...

No Comments

    Leave a Reply

    Enjoy this blog? Please spread the word :)