Solceller, anläggning

Solel samt lite ellära för dummies!

Ellära för dummies

Har du stenkoll på alla begrepp när det gäller el? Ampere, Volt och Watt? Spänning, ström, effekt …. Jag har inte haft det. Hela jag har liksom känts som ett jättestort motstånd (som enkelt kunde mätas i Ω) i att bara försöka ta in och förstå det.  Svårt, med så abstrakta begrepp, tycker jag. Men nu måste jag försöka sätta mig in i det, när vi ska börja planera för en solcellsanläggning till villa Solslottet.
Vi håller på att “öva oss” lite på stugan på landet, där vi håller på att installera en liten solcellsanläggning. Sonen, som förresten är en riktig solels-nörd, säger att om man inte begriper någonting så kan det vara lättare att tänka att det fungerar ungefär som vatten när man pratar om el. Då blir det lite lättare att förstå begreppen.

Spänningen (som mäts i Volt) kan jämföras med vattentryck i ett rör, om t.ex. ett badkar står på ett berg så behövs det ett visst tryck i rören för att vattnet ska orka upp och fylla badkaret.

Strömmen (som mäts i Ampere) kan jämföras med vattenföde i ett rör; hur fort vattnet åker i röret. Man kan säga att ström är hur fort elektronerna åker i el-ledningen.

Effekten (som mäts Watt) är hur mycket arbete som kan utföras, alltså hur mycket energi som färdas i ledningen. Effekten får man om man tar spänningen (trycket) gånger strömmen (flödet) (VxA=W)   Om vi använder vår vattenliknelse så är det hur snabbt vi kan fylla badkaret uppe på berget.

Watt timmar (Wh) är hur mycket energi som man använt över en tid eller hur mycket energi som är lagrat (tex i ett batteri)
Har ett batteri 100 Wh med energi i sig, så kan man alltså plocka ut 1 watt i 100 timmar eller 100 watt i en timme.
Om vi går tillbaka till liknelsen med vårat vatten system, så är Wh hur mycket vatten som vi fyllt i badkaret.
Som sagt, el- vattenliknelsen stämmer inte alltid, de är ingen exakt jämförelse, men det kan kanske hjälpa något att få en överblick över hur el fungerar.
Har man solceller så är det ofta deras maxeffekt som man pratar om i watt (eller snarare kilo watt, kW, som är ett kortare sätt att säga 1000 watt)
Det är alltså så mycket ens solceller ger just då solen lyser som mest.
Hur tjocka kablar man behöver från solcellerna bestäms av strömmen (A) och det kan man räkna ut om man delar effekten från panelerna (W) med spänningen som panelerna ger (V).
Lagrar man strömmen från solcellerna i en batteripack så mäter man hur mycket energi man kan lagra i batteripacken i kWh (alltså 1000-tals watt/timmar)

Samma gäller om man säljer strömmen tillbaka på nätet, då får man betalt per kWh av energi.

Sammanfattning

  • Volt = Spänning = (tänk vattentryck) = hur högt vattentryck du har oavsett om kranen är öppen eller stängd.

  • Ampere = Ström (tänk vattenflöde) = hur mycket vatten som rinner ur kranen. Är kranen stängd=0
  • Watt = Effekt (Volt x Ampere) = hur mycket vatten som rinner ur kranen per tidsenhet (tex liter /sekund)
  • Ohm = Motstånd Hur hur trögt det är för vattnet att transporteras genom systemet (ledningarna och kranen)
  • Ah = Ampertimmar= Hur mycket ström ett batteri kan leverera på 1 timme. Hur lång tid det tar att tappa ur badkaret (vattenliknelsen haltar lite här)
  • Wh = Watt-timmar = Ett “bättre” sätt att mäta energi. Används ofta för lagrad energi, tex i batterier. Säger hur många watt som ett batteri kan ge på en viss tid.

Montering av vår lilla solcellsanläggning på landet.

Montering av vår lilla solcellsanläggning på landet.

Visste ni föresten att Tesla inte bara är ett bilmärke? Det är även en måttenhet för magnetfält, som mäts i  voltsekund per kvadratmeter. Fast DET  är överkurs – Big time!

You Might Also Like...

No Comments

    Leave a Reply

    Enjoy this blog? Please spread the word :)