Byggprocessen

Egenkontroller och checklista

Ordning och reda bland pappren!

Vid nybyggnad, tillbyggnad och renovering av småhus finns det krav på att utförda arbeten ska dokumenteras, till exempel genom egenkontroller, provningar och intyg etc. Som hjälp till detta fick vi tips av Benjamin, vår kontrollansvarige, om en liten skrift från Svensk byggtjänst – “Checklistor och egenkontroller”. Checklistan hänvisar till paragrafer i Boverkets byggregler, som finns på www.boverket.se. Det fungerar som en kvalitetsplan över bygget.

Jag har gjort en pärm för checklistorna, så där ska vi göra våra noteringar, och bocka av när vi gjort färdigt något av de olika momenten i bygget. Pärmen kommer vi ha med vid byggmöten, besiktningar och bygg-arbetsplatsbesök med kontrollansvarig och kommunen under bygget.

Jag kommer även att ha andra viktiga papper som rör bygget i den pärmen så som bygglov, kontrollplan, protokoll vid tekniskt samråd m.m. Bra att ha allt samlat på samma ställe. 

När det gäller egenkontrollerna är vi ju bara i början av checklistan, under fliken – markarbeten och yttre VA. Vi är inte på långa vägar klara med att sätta dit ett “Check” på det kapitlet än. Så hoppas det nu INTE blir vinter – för nu vill vi ju hålla på  med markarbetena så dessa blir klara någon gång! 

You Might Also Like...

2 Comments

 • Reply
  David
  2016-12-30 at 20:19

  Smart! Alltid bra med struktur!

  • Reply
   admin
   2017-01-02 at 10:52

   Visst är det!?

Leave a Reply

Enjoy this blog? Please spread the word :)