Byggprocessen

I stilettklackar och bygghjälm

Personalliggare på byggarbetsplats

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

Eftersom vi är byggherrar själva blev jag först lite bekymrad när jag läste detta på skatteverkets hemsida. Vilken administration!  Med krav på elektronisk utrustning för personalliggaren och bara det att inte missa att skriva in namn och organisationsnummer/personnummer på alla som vistas på arbetsplatsen (även de som befinner sig på arbetsplatsen och bara hjälper till gratis)

Jag deltog i ett informationsmöte i veckan som skatteverket höll i Stockholm, där representant för skatteverket iförd bygghjälm, väst och stilettklackar informerade om de nya reglerna. Jag kan andas ut, för den nya lagen om krav på personalliggare på byggarbetsplatsen gäller inte om du som privatperson (byggherre) bygger åt dig själv!   Läs mer om den nya lagen om personalliggare för byggen här

 

You Might Also Like...

No Comments

    Leave a Reply

    Enjoy this blog? Please spread the word :)